Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Lichtervelde
Op deze website kan u de agenda’s, besluitenlijsten en de openbare beslissingen van ons lokaal bestuur terugvinden.
Informatie van onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:
- Gemeenteraad (GR)
- College van Burgemeester en Schepenen (CBS)
- Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
- Vast Bureau (VB)
- Besluit Burgemeester
Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender op de pagina voor het zoeken.
Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via secretariaat@lichtervelde.be