Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Lokaal Bestuur Lichtervelde
Op deze website kan u de agenda’s, besluitenlijsten en de openbare beslissingen van ons lokaal bestuur terugvinden.
Informatie van onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:
- Gemeenteraad (GR) en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
- College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en Vast Bureau (VB)
- Besluiten van de Burgemeester
Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender op de pagina voor het zoeken.
Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via secretariaat@lichtervelde.be

De audioverslagen van de gemeente- en OCMW-raden en het archief kan u terugvinden via de bekendmakingen op de website (onderaan de pagina).